không có hình ảnh để xem nhỉ,thank rp của thớt nhé