Hồi trưa mới đi 1 em số 7 nghe bảo mới vào được mấy ngày. Nhỏ người, V1, V3 hơi nhỏ nhưng mẩy và đầu ti còn nhỏ xíu. Em này lần đầu gặp nên chưa chịu BJ nhưng cho móc lốp chút chút. Qua cách nói chuyện có vẻ xơi được nhưng để đi vài lần nữa cho quen mặt coi sao. AE nào thích nhỏ con giống em thì đi em này rất hợp, nằm nói chuyện sờ mông sờ eo cả giờ không biết chán. Tip: Em này chưa làm ăn j được nhưng thích cách nói chuyện nên bo 3xị luôn, BT chắc bo 2xị oke