MOD ơi. E muốn đăng bài tại diễn đàn sao liên hệ hoài không đc ạ .!