Bác bào có hàng bình thường, ngoan ngoãn nhiêt tình inbox cho em với.thanks
giá 4l.5l/ Tránh khu vực TDH với KLM