ai có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. em la boy 28t.