Đề nghị bố mì nào đỡ đầu e này thì xem lại e ý nhé...Cách đây vài hôm setup với e ý. Địa chỉ có rồi đến nơi e ý kêu e bận nhờ bạn đi hộ thay-----> Ức lần 1.
Can bản lên nhìn ảnh cũng thấy ngon ngon..... hôm nay setup lại.... Vẫn nt địa chỉ đàng hoàng ( mình nt lại là e nhớ đến, đừng để bạn e đi thay nữa)..... Đến ngồi đợi lâu vkl..... Sốt ruột quá gọi thì k nghe......nt k trả lời..... Thôi dkm lại bị leo cây rồi----> ức lần 2. Tiền NN nó k đáng bao nhiêu đâu.... Nhưng mem nào muốn setup e này thì tham khảo lại nhé....Kiểu mất tiền mà mang bực vào ng.
Thân ái gửi bố mỳ của e Trang moon này.