Em tên Th, cao 1m51
face: 5.5-6d
v1: nhỏ mà chắc, ti ngả màu
v2: có eo
v3: vổ bạch bạch, chắc
v4: khô hạn
ser: chỉ HJ chứ không BJ, mát xa tốt, mát gần chán phèo, không chịu quậy nhá