kính chào toàn thể anh em !!
Tình hình e là men mới nên cần anh e giới thiệu cho mấy em ở thủ dầu một .... e xin cảm ơn anh em nào giúp