Chào các đồng chí, tuần tới có dịp xuống Cao Lãnh công tác. Không biết có đồng chí nào giới thiệu vài chổ có các em út chịu chơi, sạch sẽ. Sẽ hậu tạ full info một em bồ ruột xinh đẹp, quản lý bar trên sg. Thanks all. ^^