Dear a e , hiện mình đang công tác ở đây .. Bác nào ở khu vực này có chỗ massa nào e đẹp dễ thương share mình vs ... Ở đây riết chán quá