Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Tối đến nhà em định bắt gà

Bố em bắt gặp xồ chó ra

Nhanh tay anh lượm dăm cục đá

Nhắm mắt khua tay chết ông già.