Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX

Dan choi XXX
Con trai thời nay thật ích kỉ
Nói yêu em yêu chỉ mình em.
Con gái thời nay thật hào phóng
Nói yêu anh yêu cả bạn anh luôn.