Em này mình đi thấy ngoan hiền mà, là 1 trong 3 em/ 10 em mình thấy hài lòng